Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

190,40 €

Pressupost inicial

2,52 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,77 %

Mitjana despesa provincial

5,24 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis socials i promoció social 90,41% 2,28 M€
Foment de l'ocupació 9,59% 241.645,05 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,91% 1,38 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,62% 267.448,84 €
Transferències corrents 34,47% 868.097 €