Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

18,27 €

Pressupost inicial

241.645,05 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana despesa provincial

507.471,47 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 241.645,05 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,74% 221.693,05 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,93% 9.501 €
Transferències corrents 4,32% 10.451 €