Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

395,62 €

Pressupost inicial

5,23 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,23 M€

% sobre el total del press.

42,21 %

Mitjana despesa provincial

668.403,79 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,38% 124.422,4 €
Reparacions, manteniment i conservació 7,40% 387.321,58 €
Material, subministraments i d'altres 90,22% 4,72 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,00% 201 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.