Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

367,19 €

Pressupost inicial

4,91 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 4,91 M€

% sobre el total del press.

39,03 %

Mitjana despesa provincial

637.095,06 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,93% 94.801 €
Reparacions, manteniment i conservació 6,69% 328.639 €
Material, subministraments i d'altres 91,38% 4,49 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,00% 201 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.