Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

7,09 €

Pressupost inicial

94.801 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 94.801 €

% sobre el total del press.

0,75 %

Mitjana despesa provincial

233.615,71 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 5,06% 4.801 €
Arrendaments de material de transport 9,49% 9.000 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 85,44% 81.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.