Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

24,56 €

Pressupost inicial

328.639 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 328.639 €

% sobre el total del press.

2,61 %

Mitjana despesa provincial

799.972,21 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 15,97% 52.500 €
Edificis i altres construccions 38,14% 125.329 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 30,02% 98.660 €
Elements de transport 1,83% 6.000 €
Mobiliari 3,04% 10.000 €
Equips per a processos d'informació 11,00% 36.150 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.