Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

376,20 €

Pressupost inicial

5,07 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,07 M€

% sobre el total del press.

41,66 %

Mitjana despesa provincial

588.805,8 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,10% 106.520 €
Reparacions, manteniment i conservació 8,95% 453.281 €
Material, subministraments i d'altres 88,94% 4,51 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,01% 351 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.