Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

0,03 €

Pressupost inicial

351 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 351 €

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana despesa provincial

58.133,67 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 71,51% 251 €
Locomoció 28,49% 100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.