Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

33,66 €

Pressupost inicial

453.281 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 453.281 €

% sobre el total del press.

3,73 %

Mitjana despesa provincial

686.936,17 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 18,47% 83.700 €
Edificis i altres construccions 36,00% 163.165 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 28,67% 129.966 €
Elements de transport 1,54% 7.000 €
Mobiliari 1,10% 5.000 €
Equips per a processos d'informació 14,22% 64.450 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.