Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

355,06 €

Pressupost inicial

4,84 M€

% execució

105,86 %
Despesa real són 5,13 M€

% sobre el total del press.

41,11 %

Mitjana despesa provincial

682.971,17 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,60% 77.432,44 €
Reparacions, manteniment i conservació 5,75% 278.486,74 €
Material, subministraments i d'altres 92,60% 4,49 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,05% 2.361 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.