Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

5,68 €

Pressupost inicial

77.432,44 €

% execució

74,57 %
Despesa real són 57.741,34 €

% sobre el total del press.

0,66 %

Mitjana despesa provincial

355.889,67 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 36,16% 28.000 €
Arrendaments de material de transport 51,66% 40.000 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 12,18% 9.432,44 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.