Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

20,41 €

Pressupost inicial

278.486,74 €

% execució

101,94 %
Despesa real són 283.878,64 €

% sobre el total del press.

2,36 %

Mitjana despesa provincial

775.207,57 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 22,26% 62.000 €
Edificis i altres construccions 26,52% 73.850 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 38,24% 106.500 €
Elements de transport 3,05% 8.501 €
Mobiliari 2,15% 6.000 €
Equips per a processos d'informació 7,77% 21.635,74 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.