Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

109 %
Ingressos pressupostats 11,93 M€
Ingressos executats 13,06 M€
El 2015 l'execució va ser del 109 %

Execució de despeses

107 %
Despeses pressupostades 11,93 M€
Despeses executades 12,79 M€
El 2015 l'execució va ser del 105 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria