Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

112 %
Ingressos pressupostats 12,43 M€
Ingressos executats 13,99 M€
El 2019 l'execució va ser del 100 %

Execució de despeses

99 %
Despeses pressupostades 12,43 M€
Despeses executades 12,36 M€
El 2019 l'execució va ser del 100 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria