Comunicacions internes

Pressupost inicial / hab.

28,90 €

Pressupost inicial

382.253,53 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,85 %

Mitjana despesa provincial

5,43 M€

Sobre aquesta partida

comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,15% 206.977,53 €
Despeses corrents en béns i serveis 45,43% 173.676 €
Transferències corrents 0,42% 1.600 €