Comunicacions internes

Pressupost inicial / hab.

28,72 €

Pressupost inicial

385.306,03 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,98 %

Mitjana despesa provincial

2,47 M€

Sobre aquesta partida

comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,11% 204.630,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 46,48% 179.076 €
Transferències corrents 0,42% 1.600 €