Administració general

Pressupost inicial / hab.

130,63 €

Pressupost inicial

1,73 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

12,88 %

Mitjana despesa provincial

3,07 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,55% 821.673,34 €
Despeses corrents en béns i serveis 51,87% 896.273,81 €
Actius financers 0,58% 10.000 €