Passius financers

Pressupost inicial / hab.

11,71 €

Pressupost inicial

156.631,69 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 156.631,69 €

% sobre el total del press.

1,24 %

Mitjana ingrés provincial

1,92 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 156.631,69 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.