Préstecs rebuts en euros

Pressupost inicial / hab.

11,71 €

Pressupost inicial

156.631,69 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 156.631,69 €

% sobre el total del press.

1,24 %

Mitjana ingrés provincial

1,42 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en euros, concedits tant per ens del sector públic com els concedits per agents de fora del sector públic, tant a curt (amb termini de venciment no superior a un any) com a llarg termini (amb venciment superior a un any). Per conceptes, s'han de diferenciar en funció de la naturalesa pública o privada del prestador, i del termini d'amortització.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts a curt termini d'ens sector públic 38,31% 60.000 €
Préstecs rebuts llarg termini d'ens sector públic 61,69% 96.631,69 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.