De concessions adm. contraprestació no periòdica

Pressupost inicial / hab.

5,70 €

Pressupost inicial

75.000 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,56 %

Mitjana ingrés provincial

36.224,83 €

Sobre aquesta partida

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, a preu fet o amb caràcter no periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Productes de concessions i aprofitaments especials.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.