Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

33,28 €

Pressupost inicial

438.000 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,26 %

Mitjana ingrés provincial

343.091,99 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 82,88% 363.000 €
De concessions adm. contraprestació no periòdica 17,12% 75.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.