Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

86,03 €

Pressupost inicial

1,14 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,48 %

Mitjana ingrés provincial

391.594,39 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Rendes de béns immobles 61,51% 700.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 38,49% 438.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.