Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

28,00 €

Pressupost inicial

377.104 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 377.104 €

% sobre el total del press.

3,10 %

Mitjana ingrés provincial

321.320,28 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 85,42% 322.104 €
De concessions adm. contraprestació no periòdica 14,58% 55.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.