Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

87,34 €

Pressupost inicial

1,18 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,18 M€

% sobre el total del press.

10,31 %

Mitjana ingrés provincial

272.853,99 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 1,27% 15.000 €
Rendes de béns immobles 61,35% 725.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 37,38% 441.748 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.