Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

32,65 €

Pressupost inicial

441.748 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 441.748 €

% sobre el total del press.

3,85 %

Mitjana ingrés provincial

303.468,81 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 86,42% 381.747 €
De concessions adm. contraprestació no periòdica 13,58% 60.001 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.