Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

78,53 €

Pressupost inicial

1,06 M€

% execució

98,78 %
Ingrés real són 1,05 M€

% sobre el total del press.

9,27 %

Mitjana ingrés provincial

463.986,28 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,47% 5.000 €
Rendes de béns immobles 60,70% 645.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 38,83% 412.540,15 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.