Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

31,93 €

Pressupost inicial

422.321,48 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,15 %

Mitjana despesa provincial

3,79 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 93,36% 394.269,56 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 6,64% 28.051,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,31% 208.254,69 €
Despeses corrents en béns i serveis 50,21% 212.066,79 €
Transferències corrents 0,47% 2.000 €