Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

2,12 €

Pressupost inicial

28.051,92 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,21 %

Mitjana despesa provincial

579.669,28 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció dels consumidors i usuaris 100,00% 28.051,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 98,93% 27.751,92 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,07% 300 €