Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

32,37 €

Pressupost inicial

428.256,39 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,31 %

Mitjana despesa provincial

2,26 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 93,16% 398.949 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 6,84% 29.307,39 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,39% 198.678,23 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,32% 224.078,16 €
Transferències corrents 1,28% 5.500 €