Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

2,22 €

Pressupost inicial

29.307,39 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,23 %

Mitjana despesa provincial

528.116,84 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció dels consumidors i usuaris 100,00% 29.307,39 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 98,98% 29.007,39 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,02% 300 €