Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

109,50 €

Pressupost inicial

1,45 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

11,21 %

Mitjana despesa provincial

4,62 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,97% 57.500 €
Educació 11,09% 160.684,21 €
Cultura 29,43% 426.245,83 €
Esport 55,51% 804.026,18 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,95% 578.611,22 €
Despeses corrents en béns i serveis 56,86% 823.595 €
Transferències corrents 3,19% 46.250 €