Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

131,35 €

Pressupost inicial

1,76 M€

% execució

103,44 %
Despesa real són 1,82 M€

% sobre el total del press.

13,96 %

Mitjana despesa provincial

5,92 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,35% 58.800 €
Educació 13,59% 238.897,89 €
Cultura 22,91% 402.595,07 €
Esport 60,15% 1,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,99% 738.023,44 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,37% 779.717,5 €
Transferències corrents 3,97% 69.700 €
Inversions reals 9,67% 170.000 €