Cultura

Pressupost inicial / hab.

30,09 €

Pressupost inicial

402.595,07 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 402.595,07 €

% sobre el total del press.

3,20 %

Mitjana despesa provincial

1,58 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 22,31% 89.819,24 €
Biblioteques i arxius 28,99% 116.710,08 €
Museus i arts plàstiques 2,86% 11.500 €
Promoció cultural 7,25% 29.200 €
Lleure i temps lliure 14,52% 58.465,75 €
Festes populars i celebracions 24,07% 96.900 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.