Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

154,79 €

Pressupost inicial

2,08 M€

% execució

94,26 %
Despesa real són 1,96 M€

% sobre el total del press.

17,14 %

Mitjana despesa provincial

5,86 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,50% 73.000 €
Educació 18,88% 393.615,11 €
Cultura 19,34% 403.049,61 €
Esport 58,28% 1,21 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,83% 767.652,17 €
Despeses corrents en béns i serveis 61,36% 1,28 M€
Transferències corrents 1,81% 37.760 €