Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

172,13 €

Pressupost inicial

2,28 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

16,97 %

Mitjana despesa provincial

4,99 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,00% 1,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,33% 257.947,84 €
Transferències corrents 37,67% 857.646 €