Elements de transport

Pressupost inicial / hab.

0,46 €

Pressupost inicial

6.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

0,05 %

Mitjana despesa provincial

29.936,27 €

Sobre aquesta partida

Despeses de reparacions, manteniment i conservació de vehicles de l'entitat local. S'inclouen vehicles destinats al transport terrestre, marítim o aeri de persones, animals, materials o mercaderies, excepte els que s'hagin de recollir en el concepte 213, «Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge».

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Reparacions, manteniment i conservació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.