Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

177,90 €

Pressupost inicial

2,35 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,21 %

Mitjana despesa provincial

3,15 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis socials i promoció social 90,27% 2,12 M€
Foment de l'ocupació 9,73% 228.879,91 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,72% 1,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,89% 232.653,26 €
Transferències corrents 35,39% 832.899 €