Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

17,30 €

Pressupost inicial

228.879,91 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,77 %

Mitjana despesa provincial

457.523,53 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 228.879,91 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,13% 199.428,91 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,76% 17.750 €
Transferències corrents 5,11% 11.701 €