Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

410,80 €

Pressupost inicial

5,41 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

41,84 %

Mitjana despesa provincial

653.195,26 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,03% 109.822,4 €
Reparacions, manteniment i conservació 7,34% 396.699,87 €
Material, subministraments i d'altres 90,58% 4,9 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,06% 3.101 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.