Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

162,22 €

Pressupost inicial

2,18 M€

% execució

No disp.
L'any passat 104,53 %

% sobre el total del press.

17,55 %

Mitjana despesa provincial

5,24 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis socials i promoció social 91,26% 1,99 M€
Foment de l'ocupació 8,74% 190.096,17 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,92% 1,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,38% 225.886,65 €
Transferències corrents 41,70% 907.438,26 €