Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

364,01 €

Pressupost inicial

4,93 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 4,93 M€

% sobre el total del press.

41,89 %

Mitjana despesa provincial

588.127,26 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 0,46% 22.930,37 €
Reparacions, manteniment i conservació 4,20% 207.326 €
Material, subministraments i d'altres 95,31% 4,7 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,02% 951 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.