Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

347,03 €

Pressupost inicial

4,7 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 4,7 M€

% sobre el total del press.

41,56 %

Mitjana despesa provincial

587.415,93 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 0,77% 35.932,44 €
Reparacions, manteniment i conservació 5,68% 266.551 €
Material, subministraments i d'altres 93,54% 4,39 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,02% 801 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.