Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

362,21 €

Pressupost inicial

4,9 M€

% execució

105,24 %
Despesa real són 5,16 M€

% sobre el total del press.

43,38 %

Mitjana despesa provincial

695.452,26 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 0,49% 23.834,28 €
Reparacions, manteniment i conservació 3,67% 179.786 €
Material, subministraments i d'altres 95,83% 4,7 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,02% 951 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.