Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

2,66 €

Pressupost inicial

35.932,44 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 35.932,44 €

% sobre el total del press.

0,32 %

Mitjana despesa provincial

203.135,83 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 45,08% 16.200 €
Arrendaments de material de transport 27,00% 9.700 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 27,92% 10.032,44 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.