Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

363,57 €

Pressupost inicial

4,98 M€

% execució

109,61 %
Despesa real són 5,46 M€

% sobre el total del press.

19,83 %

Mitjana despesa provincial

703.640,62 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,82% 90.674,79 €
Reparacions, manteniment i conservació 6,26% 311.636,27 €
Material, subministraments i d'altres 91,87% 4,58 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,05% 2.661 €
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre 0,02% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.