Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

367,16 €

Pressupost inicial

4,98 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 4,98 M€

% sobre el total del press.

42,25 %

Mitjana despesa provincial

920.512,34 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,00% 298.523,04 €
Personal eventual 1,71% 84.868,48 €
Personal funcionari 38,23% 1,9 M€
Personal laboral 24,42% 1,22 M€
Incentius al rendiment 4,49% 223.290,06 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,16% 1,25 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.