Personal funcionari

Pressupost inicial / hab.

140,35 €

Pressupost inicial

1,9 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 1,9 M€

% sobre el total del press.

16,15 %

Mitjana despesa provincial

2,76 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 45,96% 874.289,06 €
Retribucions complementàries 54,04% 1,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.