Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

410,73 €

Pressupost inicial

5,63 M€

% execució

102,08 %
Despesa real són 5,75 M€

% sobre el total del press.

22,41 %

Mitjana despesa provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,06% 341.172 €
Personal eventual 2,39% 134.264,62 €
Personal funcionari 34,13% 1,92 M€
Personal laboral 12,51% 704.198,81 €
Un altre personal 12,14% 683.309,48 €
Incentius al rendiment 7,48% 421.079,96 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,29% 1,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.