Personal funcionari

Pressupost inicial / hab.

140,19 €

Pressupost inicial

1,92 M€

% execució

85,29 %
Despesa real són 1,64 M€

% sobre el total del press.

7,65 %

Mitjana despesa provincial

4,12 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 46,60% 895.190,58 €
Retribucions complementàries 53,40% 1,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.