Proveïdors i Factures

A quins proveïdors contracta l'Ajuntament de Badia del Vallés? Quines factures paga? Des d'aquesta secció podràs consultar i revisar el detall de cadascun dels pagaments que realitza l'Ajuntament de Badia del Vallés.

Última actualització: 21 maig 2023.

Veure les dades de:
Carregant...

Factures

factures sumen un total de
són de societats anònimes
són de societats limitades i altres
són de autònoms

Mitjana i mediana

 import mig
Import resultant de sumar els imports de totes les factures dividit pel nombre de factures
 mediana dels imports
És a dir, la meitat de les factures són d'aquest import o inferior

El de les factures són menors de 1.000 €

El major proveïdor suposa un de tota la facturació

El de les factures concentren el 50 % de la facturació

El de les factures concentren el 10 % de la facturació

Distribució per mesos

IMPORT ACUMULAT

Principals proveïdors

Totes les factures