Administració general

Pressupost inicial / hab.

131,30 €

Pressupost inicial

1,76 M€

% execució

No disp.
L'any passat 104,20 %

% sobre el total del press.

14,21 %

Mitjana despesa provincial

2,57 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,82% 771.877,94 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,35% 922.077,66 €
Actius financers 0,43% 7.500 €